Bronbestanden Wadden in Beeld 2021


1.    Swimway
Rapport Swimway Wadden & Achterland, 2021
https://rijkewaddenzee.nl/wp-content/uploads/2022/02/Swimway-Wadden-Achterland-def-2022.pdf

2.    klimaatverandering en groei van vis
Bolle et al., Marine Environmental Research, 2021
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141113621001203

Arno van ’t Hoog, Visionair, 2021
https://edepot.wur.nl/562022

3.  Afname broedende roofvogels
Johan Krol, roofvogelinventarisatie Ameland, 2021
VogelringstationAmeland_ROOFVOGELS_2021 (pdf, 2.5 MB)

4.    Harig mosdiertjes
Cora de Leeuw, Wadweten, juli 2021
https://www.waddenacademie.nl/wetenschap/wadweten/wadweten-2021/een-tapijt-van-harige-mosdiertjes

Stichting ANEMOON, in Nature Today, aug. 2021
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28087

5.    Kwelderareaal
Elschot et al., WUR, 2021
https://www.wur.nl/nl/show/Lange-termijnontwikkeling-van-kwelders-in-de-Waddenzee-1960-2018.htm

6.    Stranding bruinvissen
Lonneke van IJsseldijk, proefschrift 2021
https://www.globalacademicpress.com/ebooks/lonneke_ijsseldijk/

Universiteit Utrecht, Bruinvismagazine, 2021
https://www.uu.nl/sites/default/files/De%20bruinvis%202021_web_def.pdf

7.    Broedsucces kustbroedvogels
Koffijberg et al., WUR en SOVON, 2021
https://www.wur.nl/nl/show/Broedsucces-van-kustbroedvogels-in-de-Waddenzee-in-2019.htm

Compendium voor de Leefomgeving, Indicator broedsucces vogels Waddengebied, www.clo.nl
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1560-vogels-in-het-waddengebied

8.    Morfologische veranderingen
Rijkswaterstaat, brochure Morfologische Veranderingen, 2021
https://basismonitoringwadden.waddenzee.nl/fileadmin/inhoud/nieuws/200306%20RWS%20Wadden%20publicatieserie_DEF_Digi-toegankelijk.pdf

9.    Dynamiek van slib
Memo Slibdynamiek in de Waddenzee, Deltares 2021
11206799-004-ZKS-0002_v0.2-Slibdynamiek_in_de_Waddenzee (pdf, 2.6 MB)

10.    Herstel mosselbanken Eems-Dollard
Glorius et al., WUR en Senckenberg, 2021
https://edepot.wur.nl/557424

11.     Areaal mosselbanken Waddenzee
Compendium voor de Leefomgeving, Indicatoren Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, www.clo.nl
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1559-arealen-mossel--en-oesterbanken-in-de-waddenzee

WUR, Schelpdiermonitor sublitoraal
https://shiny.wur.nl/Schelpdiermonitor_WaddenSublit/

Troost et al., Journal of Sea Research, 2022
Troost_etal2022-The_longevity_of_subtidal_mussel_beds_in_the_Dutch_Wadden_Sea (pdf, 2.2 MB)

12.    Waarde Wadden
Schep et al., uitgegeven door Wadden Academie, 2021
https://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/04-bibliotheek/2021-03_Addressing_the_Knowledge_Gap_for_Inclusive_Management_of_Natural_Capital_in_the_Wadden_Sea.pdf

Cumulatieve effecten baggeren (pdf, 9.5 MB)