Spring naar hoofd-inhoud

Overzichtstabel Beheer

Op het natte deel van het het Wad zijn vele beheerders actief. In onderstaande tabel vindt u de verschillende verantwoordelijke organisaties, hun (beheer)taken en op basis van welke wet of regeling zij hun beheertaken uitvoeren.

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

Rijkswaterstaat

Vaargeulen / bereikbaarheid
Beheerplan N2000 (voortouw)
Dijken / keringen
Kwelderwerken

Waterwet
Vervoer

Waterwet
Scheepvaartwetgeving

N2000, KRW
prog. Ecologie grote wateren
PRW

Waterkwaliteit, -kwantiteit,
ecologie,
morfologie,
vegetatie

Gastheer

Werelderfgoed
Waddenzee.nl

Coördinatie calamiteitenbestrijding Waddenzee.
Strandbeheer / opruimen afval
Zwerfafval

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

LNV / Waddenunit

Vispercelen

Wet Natuurbescherming
Viswet

Wet Natuurbescherming

PRW

Fauna

Art. 20
Gastheer

Werelderfgoed
Gastheer

Bijdrage
calamiteitenbestrijding

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

Provincies (NH, Fr., Gr. )

Kwelderbeheer

Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming
Divers

N2000 / projecten
Waddenfonds
PRW

Recreatie

 

Werelderfgoed
Vergunningenregister

 

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

Terreinbeherende org. (LNH, FG, GL, NM, SBB)

Kwelderbeheer

 

Wet Natuurbescherming
Divers

Projecten

 

Gastheer

Vergunningenregister
Werelderfgoed
Gastheer
Excursies
Voorlichting

 

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

Waterschappen (NZV, H&A, HNK)

Dijken

Waterwet

 

KRW, N2000

 

 

 

 

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

EZ

 

Mijnwet

Mijnwet

 

 

 

 

 

Beheeraspecten

Beheer & onderhoud

Vergunningverlening

Toezicht & Handhaving

Inrichting- & herstelmaatregelen

Monitoring & onderzoek

Zonering & geleiding

Voorlichting & educatie

Calamiteitenbestrijding

Gemeenten

 

Gemeente-verordening

Geen