Overheid

De overheden rijk (twee ministeries), drie waddenprovincies, zeventien waddengemeenten en vier waterschappen werken in het waddengebied samen met vertegenwoordigers van ecologie, economie en wetenschap om hun doelen voor dit unieke internationale natuurgebied te realiseren. Zij doen dat in het Regiecollege Waddengebied (RCW).

De voorzitter van het RCW is de heer Arno Brok.  De secretaris is de heer Ruud de Jong. Het secretariaat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden.

info@waddenzee.nl telefoon: 058-2339010