Overheid


De overheden rijk (twee ministeries), drie waddenprovincies, zeventien waddengemeenten en vier waterschappen werken in het waddengebied samen met vertegenwoordigers van ecologie, economie en wetenschap om hun doelen voor dit unieke internationale natuurgebied te realiseren. Zij doen dat in het Omgevingsberaad Waddengebied, het platform waar gestructureerde discussies over het Waddengebied worden geïnitieerd en informatie over het Waddengebied wordt uitgewisseld.

Het Omgevingsberaad is verder:

  • Het adviesorgaan voor beleid voor het Waddengebied;
  • De plaats waar Waddenvertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en de wetenschap elkaar ontmoeten;
  • Het adviesorgaan voor het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW);
  • De plek voor gestructureerde discussies over het Waddengebied.

De voorzitter van het Omgevingsberaad is de heer Arno Brok.  De secretaris is de heer Ruud de Jong. Het secretariaat is gevestigd in het Huis voor de Wadden te Leeuwarden.

Telefoon: 058-2339010