Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Het aantrekken van slib en de stijging van de zeespiegel heffen elkaar voorlopig nog op in het Waddengebied. Maar als het water verder stijgt is de…

Gewone zeehond. Foto: Saxifraga-Mark Zekhuis.

Het aantal zeehonden in de Waddenzee is weer terug op het niveau van begin vorige eeuw. Dat meldt het Wadden Sea World Heritage op basis van tellingen…

Foto: Eems-Dollard 2050

Deze week start de nieuwe serie van tien korte, vrolijke filmpjes (vlogs) over natuurherstel van de Eems-Dollard. Siets Nobel van Moomba Media is de…

Naast het walviskadaver wordt de duinvegetatie nauwkeurig in kaart gebracht. Foto: Martin Baptist, Wageningen Marine Research.

Rijkswaterstaat wil gestrande, dode walvissen vaker laten liggen zodat de kadavers op een natuurlijke manier kunnen vergaan. Dat zou kunnen op…

Zonsondergang boven het Wad. Foto: AB

Minister Visser (IenW) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de Waddenzee.

Foto Beeldbank RWS

Op verzoek van de vaste commissie voor EZK van de Tweede Kamer heeft de Waddenacademie onafhankelijk juridisch advies uitgebracht ten aanzien van de…

Coverbeeld Wadden in Beeld 2020

Het jaarboekje Wadden in Beeld is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap,…

Een baggerschip passeert de veerboot naar Ameland. Foto: TS

Op woensdag 6 oktober van 9:30 – 12:00 vindt de hybride webinar ‘Varen en Baggeren in de Waddenzee’ plaats in het Entrepotgebouw in Harlingen.

Een stroomkabel voor windparken op de Noordzee buiten Schiermonnikoog om wordt minimaal 110 miljoen euro duurder. Manager offshore Marco Kuijpers van…

Het Waddengebied kent vele bijzondere woorden. Het woord ‘wad’ is zelfs het oudste bekende Nederlandse woord! Om die woorden in het zonnetje te zetten…

Er komt een meerjarige kennisagenda voor het Waddengebied. Kennis is van groot belang voor het ontwikkelen van beleid en het beheren van het gebied.…

Sinds afgelopen donderdag wordt SOS Dolfijn overspoeld met meldingen over gestrande dode bruinvissen op de Waddeneilanden.

foto: Defensie

Groningen – Nederland is van 23 augustus tot 10 september 2021 gastland voor de internationale mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21. Naast…

Een natuurtelling van 24 uur op Terschelling heeft 1.027 verschillende soorten opgeleverd. Het ging om een grote telling van de Nederlandse Jeugdbond…

Het is druk op Ameland, maar dit jaar niet met Duitse toeristen. Door de strengere inreisbeperkingen komen er minder Duitsers op het eiland, maar…

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 266.328 euro…

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

foto: Elisa Bravo Robelledo/ Bureau waardenburg

Zwerfafval in de Waddenzee hoort niet thuis in UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee. Om gerichte maatregelen te treffen, wordt jaarlijks onderzoek gedaan…

Twee projecten die inzetten op ontmoeting en verbinding zijn met steun van het Waddenfonds een stapje dichterbij gekomen. Het voormalige dorpscafé in…

Zeester en wier op rifblok. (foto: ED2050)
Boeien worden voorzien van een zender. Foto: Rijkswaterstaat

Afgelopen week zijn de eerste van de ruim 100 ontvangers geplaatst op boeien van Rijkswaterstaat in de westelijke Waddenzee. Doel is om de gezenderde…

Luchtfoto Engelsmanplaat. Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is trekker van 24 beheerplannen voor verschillende Natura 2000 gebieden in de Rijkswateren. Tussen 2022 – 2024 lopen 17 van de 24…

Veerboot de Vlieland. Foto: TS

Alle volwassen inwoners van Vlieland kunnen vanaf vandaag een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus.

Recreeren op het strand bij Ballum (Ameland). Foto: Joop van Houdt Beeldbank RWS

Het strand bij Ballum op Ameland mag zaterdag niet worden opgehoogd met zand. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland besloten, in een procedure die…

Broedponton voor anker in Balgzandpolder – Den Helder

Dinsdag 20 april is een omgebouwde dekschuit als broedponton naar zijn definitieve plek in de Balgzandpolder bij Den Helder gevaren en daar voor anker…

Het is het grootste natuurgebied van Nederland, een van de meest bijzondere kraamkamers ter wereld, én het staat de UNESCO werelderfgoed lijst. Botte…

Luchtfoto van de haven van Lauwersoog waar het wereldefergoedcentrum moet komen. Foto: Rijkswaterstaat

De bouw van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Het Hogeland staat achter het plan om garant te staan…

Broedponton de Sternstee. Foto: Rijkswaterstaat

Vrijdag 2 april is het omgebouwde broedponton gedoopt met de naam ‘Sternstee’ en vervolgens naar haar definitieve plek in de havenkom van de haven van…

Baltic tern

Een containerschip heeft woensdagochtend vijf containers verloren in de Noordzee. De 170 meter lange 'Baltic Tern' voer zo'n 27 kilometer ten noorden…

wadlopers waden door het water. Foto: Hans Braxmeijer via Pixabay

Waden door de Wadden is een behoorlijke krachtsinspanning. Dat is voor zoeken naar Waddeninformatie niet anders. Er zijn immers veel gegevens over het…

Wadwachterspost Richel. Foto: RWS

Rijkswaterstaat neemt vanaf nu de beheertaken rondom de Wadwachterspost Richel voor haar rekening. Het drijvende Wadwachtersponton, dat elk jaar…

Rapport Where mud matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Informatieborden over strandbroeders op Ameland

Vandaag zijn bij 6 strandovergangen nieuwe A3 infopanelen over strandbroeders geplaatst door Rijkswaterstaat in samenwerking met het Natuurcentrum…

Onder water leven in de Waddenzee. Foto: Eric Gibcus-Saxifraga

In de Waddenzee vinden tal van menselijke activiteiten plaats, die bodemberoering veroorzaken. Denk aan visserij, kabelaanleg, baggeren,…

Zeegras in de Groninger kwelderwerken. Foto: Willem Duin

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe navigatiestructuur van Waddenzee.nl. The teaser texts look nicer when the texts can be about the same in…

Boei in de Waddenzee

Rijkswaterstaat is maandag begonnen met het vervangen van lichtboeien door ijsboeien op de Waddenzee bij Terschelling. Deze ingreep is bedoeld om de…

Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden,…

Het college van burgemeester en wethouders in Noordoost-Fryslân maakt een 'pas op de plaats'. Er is besloten om de Waddenagenda 2050 op 3 februari…

Samen investeren in de toekomst van het Waddengebied. Dat is het centrale thema op de Toogdag voor de Wadden op woensdag 3 februari.

Staatsbosbeheer wil op Terschelling water beter en langer vasthouden, in het gebied van het Groene Strand tot aan het Griltjeplak. Daarom worden er…

De gegevens worden gebruikt voor een duisterniskaart van Noord-Nederland.

Het experiment bij Delfzijl, waarbij kunstmatige kwelders werden aangelegd bij de Schermdijk, is succesvol verlopen. De kennis die is opgedaan kan…

Bijna negentig jaar geleden werd het laatste gat in de Afsluitdijk dichtgegooid, maar nu wordt er weer een nieuw gat in gemaakt. Met de eerste hap uit…

Landen kunnen veel van elkaar leren als het gaat over extremer weer als gevolg van klimaatverandering. Morgen begint daarom een internationale…

De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht…

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds grotere impact op onze ecosystemen, de wijze waarop we…