Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

Katja Philippart van de Waddenacademie legt in haar powercollege uit waarom de Waddenzee al honderden jaren het lopend buffet voor mens en dier is.

Uit recent monitoringsonderzoek blijkt dat het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is…

Werelderfgoed Waddenzee is een bijzonder maar ook kwetsbaar gebied. Ook in de Waddenzee is zwerfafval aanwezig. Dit heeft effect op dier en milieu. Om…

Drie drones worden getest voor het vervoer van medicijnen van Lauwersoog naar Schiermonnikoog.

Staatsbosbeheer wil nieuwe kavels uitgeven op het bedrijventerrein Oosterseveld op Vlieland. Dat ligt tussen de haven, de Havenweg en de duinen.

Het Waddenfonds steekt ruim 1,9 miljoen euro in duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het waddengebied.

Rederij Wagenborg schrapt dinsdag en woensdag vier bootovertochten van en naar Ameland. Reden is de voorspelde laagwaterstand.

De opening van het Afsluitdijk Wadden Center is bijna zover! Op 24 en 25 maart vindt het feestelijk openingsweekend voor het publiek plaats.

Vanaf 4 april kun je op twee plekken in Leeuwarden kennismaken met het Wad. Sense of Place organiseert namelijk twee tentoonstellingen in de Culturele…

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere…

Op vrijdag 9 februari is het waddenslib afkomstig uit de Eemshaven overgebracht naar een akker van de proefboerderij ‘Op de Es’ in het Drentse Zeijen.

Woensdag 7 februari ondertekenen het ministerie van Defensie en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) op feestelijke wijze de appendix Dark Sky…

De provincie Groningen mag doorgaan met de zogeheten rietproef in het Lauwersmeergebied. De rechtbank in Groningen heeft de bezwaren van omwonenden en…

Vanwege de lage waterstand op de Waddenzee komen zondag en maandag meerdere afvaarten van en naar Ameland te vervallen.

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken.

Noord-Holland, Groningen en Fryslân hebben het Meerjarenprogramma (MJP) Investeringskader vastgesteld. Dit schept de mogelijkheid om grote en…

Het Wadden Sea Quality Status Rapport is een verzameling thematische rapporten over de kwaliteit van internationale Waddenzee, inclusief eilanden.

Onderzoeksrapport ‘Het Waddenfonds gemonitord’ gepubliceerd.

Het is de bedoeling dat het nieuwe beheer van de Waddenzee begin 2019 van start zal gaan. De nieuwe organisatie moet slagvaardig en gezaghebbend zijn…

Een groep van 40 ondernemers, bestuurders, ambtenaren en medewerkers van natuurorganisaties is op bezoek geweest bij collega’s in Ost-Friesland,…

De KNRM zoekt weer lifeguards om in de zomer van 2018 de stranden op de Waddeneilanden te bewaken.

Op Ameland wordt momenteel veel barnsteen gevonden. Barnsteen is versteende hars afkomstig van naaldbomen.

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân.

Voor- en tegenstanders van een wadzwembad en een pier in de Waddenzee bij Wierum komen er niet uit. Werkgroep De Kromme Horne is al een paar jaar…

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische…

Op zaterdagochtend 6 januari 2018 spoelden op Texel grote hoeveelheden zwarte plastic korrels aan. Dit type korrels lijkt sterk op industriële plastic…

Er is een bijzondere zwarte zeehondenpup waargenomen op de Richel, een klein eilandje tussen Vlieland en Terschelling.

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van…

Groot was de verbazing toen vrijwillige vogeltellers Hanneke Dallmeijer en en Jan Veen in november voet aan wal zetten op Griend. De eerste…

Met name de halfgeknotte strandschelpen (spisula) hebben een comeback gemaakt, zo blijkt uit het rapport dat Marine Research opstelde in opdracht van…

LEEUWARDEN – De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal…

Provinciale Staten van Groningen nodigen inwoners van de provincie Groningen uit om hun mening te geven over de natuur en het landschap in hun…

De visserij op Hollandse garnalen krijgt een internationaal milieukeurmerk voor duurzame wildvangst. Minister Carola Schouten (Landbouw en Visserij)…

Afgelopen maand zijn in opdracht van waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat metingen verricht in de geul Vierhuizergat.

KORNWERDERZAND – Komend voorjaar wordt het Afsluitdijk Wadden Center een feit en worden hier veel volwassenen, gezinnen en basisschoolleerlingen…

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.

Terschelling heeft met ReeTerschelling.nl een nieuwe stichting die zich bezighoudt met de reeën op het eiland.

F16-straaljagers en Apache-helikopters houden volgende week een oefening boven de Marnewaard. Dinsdag tot en met donderdag wordt er boven het gebied…

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beïnvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen…

Sinds vorig jaar zijn alle beheerders in het waddengebied gezamenlijk aan de slag om het probleem plastic in het Werelderfgoed Waddenzee aan te…

De drie informatiebijeenkomsten in november over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn drukbezocht. Meer dan 140 belangstellenden…

TEXEL - Een bijzondere vangst voor vissers van de TX29. Ze kregen vorige week een grote krab in hun net. Het bleek om een grote spinkrab, maja…

Bij de realisatie van het project Kwelderherstel Terschelling is vertraging ontstaan. Rijkswaterstaat heeft de vergunningaanvraag, die was ingediend…

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd…

De TX27 zag vanmiddag een groot kadaver drijven bij de Stuifdijk: een walvis. In zo’n geval waarschuwt een Texelse visser natuurlijk zijn walvisgekke…

Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling, waarvoor vanaf 18 december 2017 tot en met 25 januari 2018…

HARLINGEN - Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar.