Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwsarchief

De vispassages bij de kust zorgen voor een betere visstand in de Friese wateren.

In het nieuwe regeerakkoord van het ophanden zijnde kabinet Rutte III wordt gewag gemaakt van de oprichting van één beheerautoriteit voor de…

Maandag 16 oktober 2017 starten Rijkswaterstaat en de provincie Groningen met het groot onderhoud van de 2 buitenhoofdbruggen van het sluizencomplex…

Goed nieuws voor visliefhebbers: de paling en de bot maken een comeback in de Waddenzee. De laatste jaren is het aantal van deze vissen voor onze…

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog niet op voorhand torpederen.

De storm die vandaag over Nederland raast, zet de kwelder van vogeleiland Griend volledig onder water. De harde wind uit het noordwesten stuwt het…

Schiermonnikoog - Er bestaat een kans dat er binnen een paar jaar op Schiermonnikoog een zuivelfabriek wordt gebouwd. De zeven veehouders van het…

De stikstof en fosfor-concentraties in de estuaria, de zoute meren en de Waddenzee zijn gedaald sinds 1990, maar de afgelopen 10 jaar vrijwel gelijk…

Bij een proefboring 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog is een grote hoeveelheid gas gevonden. De ontdekking leidt tot vreugde en zorg.

De Waddenunit heeft vorige week, samen met een aantal onderzoekers, het mosselzaad geinventariseerd in de Westelijk Waddenzee. Dit werd gedaan vanaf…

De natuurlessen over de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder, kunnen worden opgeschroefd naar 43 scholen in Noord-Holland. Na een…

Een zogeheten spoelmeer kan het dichtslibben van de haven van Noordpolderzijl tegengaan. Dat blijkt uit onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.

Een overtocht naar de Waddeneilanden wordt strakst 21 procent duurder. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bevindingen van belastingdeskundigen.

Bij Kornwerderzand is dinsdag het hoogste punt bereikt van het nieuwe Afsluitdijk waddencentrum.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent…

De film Silence of the Tides over het UNESCO werelderfgoed Waddenzee in Nederland, Duitsland en Denemarken gaat in productie. De internationale film…

Wie in een van de duurzaamste gemeenten van Nederland wil wonen, moet op de Waddeneilanden of de Veluwe zijn.

Wetterskip Fryslân zet een extra noodpomp in om water weg te kunnen malen in de omgeving van Holwerd.

Diverse afvaarten van de sneldienst van en naar Vlieland op woensdag zijn geschrapt vanwege het verwachte slechte weer.

Om Vlieland ook in de toekomst goed te beschermen tegen overstromingen is het nodig om de dijk te versterken. Rijkswaterstaat start een verkenning om…

Op tal van plekken langs de Eems-Dollard zie je nu volop activiteiten. Dit heeft alles te maken met de uitvoering van Eems-Dollard 2050 in combinatie…

De provincie Groningen wil dat minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken kiest voor meer windmolens boven de Waddeneilanden. Dat schrijft het…

De grootste oliebestrijdingsoefening ooit in Nederland gehouden ’Olie Alert Waddenzee’ heeft dinsdag de Noordzee als ’rampgebied’.

Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de…

Van olie ruimen op volle zee tot het schoonmaken van droogvallende platen: onder de naam ‘Olie Alert Waddenzee’ organiseert Rijkswaterstaat volgende…

Er komt voorlopig geen nieuw wellness-centrum op Ameland. De raad op het eiland heeft maandagavond besloten tegen de bestemmingsplanwijziging te…

88 palen in de vorm van een kunstwerk van Mondriaan voor de kust van Terschelling: het houdt de eilanders, vissers, natuur- en vogelbeschermers bezig.…

Met het plaatsen van een nieuw, aangepast remmingswerk in het Eemskanaal, is het voor de zeesluis in Farmsum mogelijk om veilig gelijktijdig te spuien…

Op 29 augustus 2017 start tussen Ameland en Terschelling een 5-weeks meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en…

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Tientallen…

Garnalenvissers die hun vangst via de veiling in Lauwersoog verkopen, maken zich zorgen over het verdwijnen van het aantal zogenoemde 'klokvissers'.…

De gemeente Vlieland laat onderzoek doen naar hoe het eiland momenteel omgaat met de verwerking van afval en andere materiaalstromen.

Zes Zeeuwse mosselkwekers krijgen definitief geen vergunningen voor het invangen van mosselzaad met mosselzaadvanginstallaties (MZI’s) in de…

Rijkswaterstaat oefent in september op de Waddenzee op de bestrijding van incidienten waarbij olie in het water komt. Rijkswaterstaat werkt daarbij…

Tientallen vrijwilligers tellen dit weekend vogels in het Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom…

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens…

Rijkswaterstaat heeft het realisatiebesluit genomen om het project kwelderherstel Terschelling te financieren.

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de…

De KNRM heeft dinsdagavond bij Ameland 96 passagiers geëvacueerd van de WL35 Brakzand, die op de Blauwe Balg in de Waddenzee aan de grond was geraakt.

In september moet duidelijk worden of er een nieuw werelderfgoedcentrum komt bij Lauwersoog. Dat laat wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De…

Er is een stabiele groei geconstateerd van het aantal grijze zeehonden in het werelderfgoed Waddenzee.

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed…

De Stichting Iepenwacht Fryslân zal de komende drie jaar 2300 extra iepen in het Waddengebied planten. Ze doen dat met de Stichting Groninger…

Langs de Eems-Dollard komt een Kleirijperij. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger…

Wie op vakantie gaat langs de Nederlandse kust zal ‘m vast tegenkomen. De Kust & Zeegids.

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een…

Rijkswaterstaat heeft aanpassingen aan de autobrug in Nes doorgevoerd om het aantal storingen aan de autobrug te verminderen. Het overgrote deel van…