Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De onderzoekers leggen de netten met mosselzaadjes voorzichtig op de wadplaat.

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium.…

Foto Beeldbank RWS

De komende jaren wordt de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeterd. In november 2021 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip…

Rijkswaterstaat is gestart met het Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030. We onderzoeken hoe Ameland ook na 2030 op een betrouwbare en duurzame…

Een tapijt van mosdiertjes. Foto Frank Kruk

Ze zijn nauwelijks een millimeter groot, maar het zijn er zoveel dat ze voor overlast zorgen: harige mosdiertjes. Eerder dit jaar lagen er stinkende…

Foto Project Lauwersmeer-Vierhuizergat. Bron: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het doel van het versterken van onze dijken is helder: zorgen dat we in een waterveilig Nederland kunnen blijven wonen, werken én recreëren. Maar waar…

De natuur in het estuarium van de Eems-Dollard is vergaand verschraald. Zo komen in de Dollard veel minder bodemdieren voor dan in de Waddenzee.…

Broedponton in de haven van Lauwersoog. Foto: Luchtsurveillance Rijkswaterstaat

Het is een bewogen eerste broedseizoen geweest op de broedpontons in Balgzandpolder en Lauwersoog. Het broedponton “de Sternstee” in Lauwersoog was…

Internationaal wetenschapssymposium komt met aanbevelingen voor bescherming van ecosysteem en biodiversiteit in de Waddenzee.

Zeekraal. Foto: Pixabay

Uit onderzoek van Henk-Jan Niezen, student Kust- en Zeemanagement van de Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, blijkt dat er…

Op 8 november 2021 zijn de eerste harde structuren bij de Lauwersmeerdijk te water gegaan, de start van een pilot voor het verzachten van de randen…