Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Op maandag 20 juni vindt de Toogdag voor de Wadden plaats in Delfzijl.

Foto Tom van der Have Bureau Waardenburg

Er zijn mogelijkheden voor herstel van de platte oester in de Waddenzee. De soort is zo goed als uitgestorven, maar een kleine populatie weet al…

Foto: Eems-Dollard2050.nl

De aanleg van proefproject Brede Groene Dijk gaat vandaag, 16 mei, van start. De zeedijk langs de Dollard wordt over een lengte van 750 meter breder…

De app Wadvogels is niet alleen in een nieuw jasje gestoken, hij is ook gebruiksvriendelijker en geeft tips hoe je beter rekening kunt houden met de…

Foto: Wageningen Universiteit

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer…

Foto Waddenfonds

Het Waddenfonds kent ruim € 2 miljoen subsidie toe aan vier grote projecten in de provincie Groningen. Met deze bijdrage wordt een totale investering…

Wadwachters aan het werk bij de wadwachterspost op Richel

De vrijwillige wadwachters van Rijkswaterstaat verblijven vanaf 22 april weer in de wadwachterspost op zandplaat Richel. Vanuit deze drijvende post…

Na een daling in 2020 is er in 2021, bij het jaarlijkse onderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee, meer zwerfafval gevonden. Het gaat vooral om…

Foto: Harry Kuipers

Na het succes van het broedponton in Lauwersoog zijn er nu ook 2 broedvlotten in de Lange Sloot op Ameland. Donderdag zijn ze te water gegaan in de…

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 11 initiatieven in de regio Friese Waddeneilanden. In deze eerste…

Op zes locaties van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) zijn innamepunten geplaatst voor plastic statiegeldflessen. In de kantines kunnen gebruikers…

De volledige Waddenzee wordt in twee weken tijd in mei en oktober onderzocht op het voorkomen van 'pelagische' vissen; dat zijn vissen die niet op de…