Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Akkerbouw schter de zeedijk in Friesland. Foto: Press4all via pixabay

Verzilting van landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in…

HOLWERD– Reizigers van en naar Ameland moeten de komende tijd rekening houden met uitvallende veerdiensten.

Op donderdag 9 februari organiseert het Investeringskader Waddengebied (IKW) in De IJsherberg in Dokkum het symposium Investeren in het Waddengebied.…

Rijkswaterstaat is, namens de minister van IenW, voortouwnemer voor het opstellen van de Natura2000 beheerplannen van de Rijkswateren. Momenteel…

foto pixabay

Wat doe je als er op één plek te veel konijnen zijn? En op een andere te weinig? Dan ga je ze verhuizen. Tientallen konijnen uit Rotterdam zijn dit…

Op 20 december bood Meindert Schroor de door hem geschreven landschapsbiografie van het Waddengebied aan aan Avine Fokkens (voorzitter Stuurgroep…

Dwergstern broedend tijdens wind en regen Foto: Johan Krol Natuurcentrum Ameland

Het aantal strandbroeders op Ameland is wederom gegroeid. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie die wordt uitgevoerd door Natuurcentrum Ameland…