Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 18 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim 266.328 euro…

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

foto: Elisa Bravo Robelledo/ Bureau waardenburg

Zwerfafval in de Waddenzee hoort niet thuis in UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee. Om gerichte maatregelen te treffen, wordt jaarlijks onderzoek gedaan…

Twee projecten die inzetten op ontmoeting en verbinding zijn met steun van het Waddenfonds een stapje dichterbij gekomen. Het voormalige dorpscafé in…

Zeester en wier op rifblok. (foto: ED2050)
Boeien worden voorzien van een zender. Foto: Rijkswaterstaat

Afgelopen week zijn de eerste van de ruim 100 ontvangers geplaatst op boeien van Rijkswaterstaat in de westelijke Waddenzee. Doel is om de gezenderde…

Luchtfoto Engelsmanplaat. Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is trekker van 24 beheerplannen voor verschillende Natura 2000 gebieden in de Rijkswateren. Tussen 2022 – 2024 lopen 17 van de 24…