Spring naar hoofd-inhoud

Investeringskader Waddengebied

Majeure projecten en programma’s voor een ongedeeld Waddengebied faciliteren. Dát is wat het Investeringskader Waddengebied 2016 – 2026 (IKW) beoogt. Hiertoe komt uit het Waddenfonds tot 2026 € 180 miljoen beschikbaar.

Najaar 2016 hebben Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen het Investeringskader-Waddengebied (IKW) vastgesteld. Met het IKW zetten de Waddenprovincies zich in om een breed en samenhangend programma te realiseren met onder andere de inzet van het Waddenfonds.

Centraal staat het faciliteren van initiatieven gericht op het versterken van de ecologie en/of het verduurzamen van de economie. Van belang hierbij is dat er sprake is van een gezamenlijke betrokkenheid van zowel provincies als het grote netwerk aan partijen en personen in het Waddengebied. Bedoeling is namelijk om zoveel mogelijk in alliantieverband op te trekken.

Ga naar de website