Spring naar hoofd-inhoud

Eems-Dollard 2050

Werken aan ecologie en economie in een uniek natuurgebied

De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen. Een plek waar industrie en natuur prima samen kunnen gaan, mits er een goed evenwicht is. Dat is nu niet het geval: het gaat niet goed met de Eems-Dollard. Als we niets doen, gaat dit prachtige gebied verloren! Daarom slaan overheden, bedrijven en natuurorganisaties de handen ineen om de natuur, economie en leefbaarheid te versterken. Dat doen we samen, op een innovatieve manier. Daar zijn we trots op!

Waarom het programma Eems-Dollard 2050?

De Eems-Dollard is een prachtig en zeldzaam natuurgebied in Nederland. Het gebied ligt naast twee belangrijke industriegebieden in Nederland: de Eemshaven en Delfzijl (Oosterhorn) en in Duitsland: Emden. De natuur is echter flink verstoord. Er zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Het gevolg hiervan is een aantasting van het voedselweb, waardoor er minder vissen en andere waterdieren kunnen leven. Het te troebele water zorgt er bovendien voor dat vissen niet goed kunnen rondtrekken. Het tweede probleem is dat er te weinig geleidelijke overgangen zijn tussen zoet en zout water, maar ook tussen land en water. Gevolg is dat de visstand onder druk staat en ook vogels er geen geschikte broed en rustplaatsen vinden. Als we geen maatregelen nemen, gaat de natuurlijke kwaliteit van de Eems-Dollard verloren.

Ga naar de website