Spring naar hoofd-inhoud

Basismonitoring Wadden

Veel verschillende organisaties houden de situatie van het Waddengebied al jaren nauwgezet in het oog. Deze monitoring levert heel waardevolle meetreeksen op, bijvoorbeeld op het gebied van bodem, water en biodiversiteit. De basismonitoring van het Waddengebied dient als integrale, systeemgerichte gebiedsmonitor die alle informatie samenbrengt. Het voorzien in de kennisbehoefte komt voort uit de hoofddoelstelling voor de Waddenzee: duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open landschap.

Ga naar de website