Webinar Vloed: over ontwikkeling kustgebied Eems-Dollard

Gepubliceerd op 19 maart 2024Beheren, Natuur en LandschapAangemaakt door Eems-Dollard 2050

Hoe kunnen we de natuur van de Eems-Dollard verbeteren, laag gelegen (landbouw)percelen ophogen en de Dollarddijk versterken met klei van dichtbij? Met een samenhangende aanpak! Op 25 maart is een webinar voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkeling van het kustgebied aan de Eems-Dollard. Via de chat kunt u vragen stellen. Aanmelden is niet nodig.

Waar gaat het over?

De zeespiegel stijgt, het land daalt. De toekomst van de landbouw in de lage gebieden staat onder druk. Ook gaat het niet goed met de natuur en de zeedijk tussen Delfzijl en Duitsland moet de komende 15 jaar versterkt worden. Zo spelen er veel uitdagingen in het Eems-Dollardgebied. Dit vraagt om een samenhangende aanpak.

Volledig artikel met programma, deelname via QR code en andere informatie op website ED 2050