Waddenacademie beoordeeld als “kennisbaken in een complexe context”

Gepubliceerd op 20 juni 2024Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenacademie

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Stientje van Veldhoven de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van het werk van de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is met name zeer positief over het feit dat de Waddenacademie in korte tijd in haar nieuwe rol van kennisregisseur van het Waddengebied is gegroeid, als verbinder in een bestuurlijk complex speelveld. Op 11 juni overhandigde van Veldhoven het evaluatierapport aan Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie, en Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie.

Elke vijf jaar wordt de Waddenacademie beoordeeld door een externe evaluatiecommissie, waarvan de leden door de KNAW worden benoemd. De meest recente commissie o.l.v. Stientje van Veldhoven heeft zich gericht op de periode 1 juli 2018 tot en met 31 december 2023. De commissie concludeerde dat de Waddenacademie de afgelopen jaren als kennisregisseur heeft gezorgd voor het versterken van integrale kennis over het Waddengebied. Door het toegankelijk en toepasbaar maken van die kennis heeft zij bijgedragen aan de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied, het behoud van het unieke open landschap, en een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. De personen die de commissie tijdens de visitatiedagen in het Waddengebied hebben gesproken waren unaniem positief over de kwaliteit en relevantie van het werk van de Waddenacademie en benadrukten het grote belang van haar voortbestaan.

Artikel op website Waddenacademie