Rapport over zoetwaterbeschikbaarheid Waddengebied verschenen

Gepubliceerd op 16 mei 2024Klimaatverandering, Sociaal-economischAangemaakt door Waddenacademie

Op 13 mei 2024 bracht de Waddenacademie het rapport “Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010-2022” (geschreven door Arjen Kok en Ruud Vollenbroek van WLN water-onderzoek-advies) uit. Het rapport is toegelicht als onderdeel van het symposium “Van Dijkversterking naar Klimaatadaptieve Waddenkust” in Holwerd.

Tijdens dit symposium namen, Matthijs de Vries (gedeputeerde provincie Fryslân), Frances Heijman (programmamanager ED2050 provincie Groningen), Frank Jorna (dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân) en Annette van Velde (dagelijks bestuurslid waterschap Noorderzijlvest) een exemplaar in ontvangst.

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en sociaaleconomische ontwikkelingen beïnvloeden de beschikbaarheid, het verbruik en de verdeling van zoet water in het Waddengebied. De recente droge jaren maken duidelijk dat watervoorraden onder een steeds grotere druk komen te staan. De veranderingen in waterbeschikbaarheid kunnen grote gevolgen hebben voor de verschillende sectoren (zoals landbouw en industrie) in het Waddengebied, zowel op het vaste land als op de eilanden, maar ook voor de natuurwaarden van de Waddenzee.

Het rapport beschrijft de recente ontwikkelingen (2010-2022) in aanbod, vraag en verdeling van zoet water in het Waddengebied (inclusief de eilanden). De focus ligt hierbij op vier waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) en op drie jaren (2016 als een gemiddeld, 2017 als een nat en 2018 als een droog jaar).

Volledig artikel met download Rapport op website Waddenacademie