Proefschrift over morfodynamiek: zand en slib

Gepubliceerd op 14 maart 2024Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenacademie

De kusten en delta’s van de wereld bieden een veelheid aan waardevolle ecosysteemdiensten, die veiligheid tegen overstromingen en economische voordelen bieden.

Veel van deze systemen staan echter onder druk door klimaatverandering en toenemende menselijke activiteiten. Het beschermen van deze systemen en het behoud van hun verschillende functies vereist een grondig begrip van hun morfodynamische gedrag. De sedimentbodem in veel kustsystemen over de hele wereld bestaat uit twee soorten sediment: zand en slib. Hoewel het meeste eerdere onderzoek zich richtte op de individuele sedimentdynamiek van zand en modder, is er nog weinig bekend over hoe de gecombineerde zand-slibmorfodynamiek verschilt van de som van individuele sedimentfracties. Om de impact van antropogene interventies en klimaatverandering te kunnen beoordelen, moeten we de morfodynamiek van zand-slib dus beter begrijpen.

Volledig artikel met download proefschrift op website Waddenacademie