Nieuwe overeenkomst voor samenwerking in Eemsdelta ondertekend

Gepubliceerd op 15 maart 2024BeherenAangemaakt door Provincie Groningen

Op 14 maart ondertekenden 15 partners in het netwerk Ecologie en Economie in Balans in Eemsdelta de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden maken hierin afspraken over het bereiken van duurzame economische groei en het verbeteren van de natuur- en milieukwaliteit van de Eems-Dollard. De impact van deze ontwikkelingen op de leefbaarheid is ook belangrijk. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst vervangt onze eerdere overeenkomst uit 2014.

De Eems-Dollard is Natura2000-gebied en onderdeel van Werelderfgoed Waddenzee. Zoet en zout water komen hier samen en dat trekt bijzondere dieren en planten aan. Aan de andere kant is het een belangrijk industriegebied met zeehavens, energieknooppunt en chemiecluster. Hoe houden we dit gebied natuurlijk, bereikbaar en veilig? Dat is de gezamenlijke uitdaging waarvoor we binnen het netwerk Ecologie en Economie in Balans staan. Dat doen we door elkaar vroegtijdig op te zoeken en met elkaar in gesprek te blijven over onze verschillende opgaves en belangen.

Volledig artikel op website Provincie Groningen

De overeenkomst op website Eems-Dollard 2050