Basismonitoring brengt Wadden in Beeld

Gepubliceerd op 22 mei 2024Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Kernteam basismonitoring

Vandaag verscheen het jaarboek Wadden in Beeld, dat een beeld geeft van de ontwikkelingen van de Waddenzee in de jaren 2022 en 2023. Het boekje werd aangeboden aan Anouk Verschuur, MT-lid van de Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wadden in Beeld is een uitgave van Basismonitoring, waarin diverse organisaties samenwerken die data over de Waddenzee verzamelen. Behalve deze basismonitoring is er ook veel projectmatig onderzoek gedaan de laatste jaren.

Vissen en perenbomen

Verrassend zijn de eerste uitkomsten van Swimway, het grootschalige onderzoek naar de bewegingen en verspreiding van vissen. Ook het onderzoek naar perenbomen leverde mooie resultaten op. De bomen worden als kunstmatige riffen op de zeebodem gelegd en betekenen veel voor het zeeleven.

Zeegras en vogelgriep

Opvallend positief is de spectaculaire toename van zeegras. De planten zijn belangrijk voor de biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit. Zorgen zijn er ook, onder andere over de vogelstand, die veel te lijden heeft van vogelgriep.

Beheerplan Natura2000

Onderzoek is van groot belang voor de keuzes die gemaakt worden in het beheer. Daarom komt ook de evaluatie van het Natura 2000 Beheerplan aan de orde. Naast de uitgebreide aandacht voor ontwikkelingen in de natuur, zijn er in het boekje ook cijfers over economische en maatschappelijke ontwikkelingen te vinden.

Wadden in Beeld 2022-2023, digitale versie (pdf, 5.8 MB)

Eerdere uitgaven van Wadden in Beeld

Wadden in Beeld is een uitgave van het Kernteam Basismonitoring Waddenzee, waarin samenwerken: Rijkswaterstaat, het ministerie van LNV, de Coalitie Wadden Natuurlijk, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland, de NAM en de Waddenacademie. Het kernteam wordt inhoudelijk ondersteund door het Waddenfonds, de Beheerautoriteit Waddenzee en het ministerie van I&W.