Terschellinger oesterfabriek, gasloos Vlieland en Waddenkeramiek krijgen steun van Waddenfonds

Gepubliceerd op 24 november 2023OverigAangemaakt door Waddenfonds

Drie grootschalige projecten in Friesland die het toerisme en de economie stimuleren krijgen subsidies van het Waddenfonds. Het gaat om de aanleg van een innovatief warmtenet op Vlieland, het opzetten van een circulaire productieketen van keramiek met slib uit het Wad en de herinrichting van het oude Loodskantoor op Terschelling voor de verwerking van oesters. Met de realisering van deze drie projecten is een totale investering van ruim € 6,3 miljoen gemoeid. Het Waddenfonds draagt hieraan ruim €1,8 miljoen bij. Het geld is afkomstig uit de Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (STUW’ 23). Voor deze regeling kunnen projecten drie maanden langer worden ingediend. De nieuws sluitingstermijn is 1 maart 2024.

Vlieland wil in 2030 als eiland helemaal gasloos zijn. Daarvoor wordt in fasen een innovatief warmtenet aangelegd. Er wordt gestart met de pilot Bedrijventerrein Vlieland Gasloos, waarbij het gasverbruik van de jachthaven en het bedrijventerrein tot nul wordt gereduceerd. Zonnestroom en aquathermie gaan dienen als alternatieve warmtebronnen. Het project draagt bij aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en een transitie naar een duurzaam energieverbruik. De kosten bedragen € 3.991.899,-. Het Waddenfonds geeft een subsidie van € 875.465,-.

Koninlijke Tichelaar B.V. in Makkum wil gebaggerd slib uit het Waddengebied gebruiken als grondstof voor een nieuw keramisch product. Het project Sea Silt Ceramics omvat het ontzilten van het slib en de opzet van een circulaire proefproductielijn waarin de nieuwe slibklei wordt gebruikt voor de vervaardiging van gecertificeerd keramiek. Doel is om een grootschalig procedé te ontwikkelen voor de verwerking van slib, dat afkomstig is uit de Eems-Dollard. Uit de ecologisch aangetaste Eems-Dollard wordt op grote schaal slib verwijderd om de waterkwaliteit flink te verbeteren. In project Sea Silt Ceramics werkt het consortium Humade, Koninklijke Tichelaar, Groningen Seaports en Deltares nu gezamenlijk aan het ontwikkelen van een schaalbaar en stabiele nieuwe circulaire keten. De kosten voor het project bedragen € 1.558.724,-, waarvan het Waddenfonds € 722.349,- voor zijn rekening neemt.

Het oude Loodskantoor op West-Terschelling wordt gerenoveerd en heringericht voor het vermarkten van waddenoesters. Het gebouw krijgt een proeflokaal en een bereidings- en verwerkingsruimte. Ook zullen er demonstraties en proeverijen plaatsvinden en worden arrangementen en natuurexcursies oesterrapen aangeboden. Voor toeristen komen er vaartochten naar oesterbanken in de Waddenzee. Het investeringsbedrag van het project Van Loodskantoor naar Oesterparel is € 761.907,-. De subsidie van het Waddenfonds bedraagt € 275.700,-.