Samenvatting consultatieronde Waddenveren vanaf 2029

Gepubliceerd op 18 oktober 2023Verkeer en VervoerAangemaakt door Rijksoverheid.nl

In april 2014 zijn er twee concessies in werking getreden voor passagiersvervoer van en naar de Friese Waddeneilanden.

Voor de verbindingen met Vlieland en Terschelling gaat het om de Vervoerconcessie Waddenveren West, verleend aan de B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij van rederij Doeksen (TSM). Voor de verbindingen met Ameland en Schiermonnikoog gaat het om de Vervoerconcessie Waddenveren Oost, verleend aan Wagenborg Passagiersdiensten B.V. (WPD). De beide concessies zijn onderhands gegund en hebben een looptijd van 15 jaar. Als concessieverlener treft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) momenteel de voorbereidingen voor de nieuwe concessies voor de periode vanaf 2029.

Samenvatting consultatieronde Waddenveren vanaf 2029