Kweldergras kan mogelijk helpen in strijd tegen hoog water: Wetterskip Fryslân start onderzoek

Gepubliceerd op 4 september 2023Onderzoek en Monitoring

Kweldergras kan mogelijk helpen in de strijd tegen hoog water. Wetterskip Fryslân laat dit samen met de kennisinstituten Deltares, Universiteit Twente en TU Delft onderzoeken.

Komende maand wordt voor het onderzoek in totaal 270 vierkante meter grond gestoken uit de buitendijkse kwelder bij Peazens-Moddergat. Deze grond gaat naar de Deltagoot in Delft, waar deze wordt onderworpen aan een nagebootste superstorm met extreme golven.

De onderzoekers gaan zo het golfdempende effect van de kweldervegetatie meten. De onderzoekers verwachten dat de hoogte van de kwelder en de begroeiing bijdragen aan vermindering van de golfbelasting van dijken. Bovendien houdt kweldergras bij hoog water slib vast, waardoor de grond meegroeit met de zeespiegelstijging.

Volledig artikel op website Nieuwsblad NOF