De jonge haring groeit graag op in de Waddenzee

Gepubliceerd op 30 oktober 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Nhnieuws.nl

Uit nieuw onderzoek in het Marsdiep tussen Texel en Den Helder blijkt dat kleine scholenvormende vissen, zoals haring, maar al te graag opgroeien in de Waddenzee. Een onderzoeksteam ontdekte dit recent met behulp van geluidsgolventechnologie. Onderzoeker Margot Maathuis noemt de ontdekking 'bijzonder' en legt uit waarom.

Kleine vissen die in grote scholen in de waterkolom van de zee leven, dus niet op de bodem, zijn niet tot nauwelijks in kaart gebracht in onze kustzeeën. Aangezien deze vissen het voedsel zijn van vogels als meeuwen, sterns, futen en duikers, en ook van bruinvissen en zeehonden, kunnen zij veel vertellen over het voorkomen van andere diersoorten, legt onderzoeker Margot Maathuis uit.

Volledig artikel op website NH Nieuws