Veel interactie tijdens workshop over waddendata

Gepubliceerd op 1 november 2023Beheren, Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Waddenzee.nl

Een dikke veertig deelnemers namen gisteren deel aan de Open Science dag, die in het teken stond van data over het Waddengebied en de Waddenzee. Het is de bedoeling dat het Datahuis Wadden de centrale plek wordt waar data en expliciete kennis van het Waddensysteem duurzaam toegankelijk wordt gemaakt. Tijdens deze middag is gebruikers gevraagd hoe het Datahuis beter kan worden.

De bijeenkomst werd afgetrapt door gastheer Arjen Dijkstra, directeur van Tresoar, gevolgd door presentaties van projectleider Basismonitoring Wadden Sander Holthuijsen van Rijkswaterstaat, Gerrit Hendriksen, specialist ruimtelijke data van Deltares en Paul Rutten van de Beheerautoriteit Waddenzee. Zij gingen achtereenvolgens in op het belang van monitoring en gegevensverzameling, het ontsluiten daarvan en de relatie met het beheer van het Waddengebied.

Een prachtig voorbeeld van het gebruik van data werd gegeven in een presentatie van Ron Bruijns van bureau HKV. Hij legde uit hoe hij samen met een aantal collega’s in het kader van de Hacketon Spatial Data for Biodiversity de mogelijkheid heeft uitgewerkt om met AI (Artificial Intelligence) en satellietbeelden schelpdierbanken te identificeren die zich in de Waddenzee bevinden. Daarnaast is, binnen de beperkte tijd die er was, onderzocht wat de invloed is van natuurlijke (bijvoorbeeld stormen) en toekomstige (zeespiegelstijging) riscofactoren op schelpdierbanken.

Na de pauze werden groepjes gevormd, waarbij uitleg gegeven werd over bijvoorbeeld de techniek achter de ontsluitingsmethodieken van de Waddenviewer (de interactieve digitale kaart) en het Waddenregister (de digitale kaartenbak). Ook kwam het gebruik van Waddendata aan bod en hoe beheerders van het gebied optimaal gebruik kunnen maken van metingen, en vooral meetreeksen over meerdere jaren. De workshops kenmerkten zich door levendige discussies en leverden veel nuttige tips en wensenlijstjes van de deelnemers op.

Vooralsnog is informatie te vinden op https://basismonitoringwadden.waddenzee.nl/datahuis/. Binnenkort krijgt het datahuis een nóg prominentere -eigen - plek op waddenzee.nl.

De bijeenkomst werd georganiseerd door onder meer het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat, Tresoar, de Beheerautoriteit Waddenzee en Deltares. De bijeenkomst maakte deel uit van de jaarlijkse activiteiten van de Leeuwarder bibliotheken in het kader van de internationale Open Acces Week.