Extra onderhoud op het Havenstrand bij zandsuppletie Vlieland

Gepubliceerd op 20 november 2023Beheren, VeiligheidAangemaakt door Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland

Rijkswaterstaat is momenteel bezig om het strand van Vlieland te versterken met in totaal 1,5 miljoen m3 zand van de bodem van de Noordzee. De werkzaamheden op het Noordzeestrand worden naar verwachting in december 2023 afgerond. Dankzij dit onderhoud van het strand is het Waddeneiland weer goed beschermd tegen de zee.

Het extra zand is aangebracht op een deel van het Noordzeestrand en het strand bij de jachthaven, het havenstrand. Hier is in september 2023 een deel van het aangebrachte zand in zee is gezakt. Deze locatie wordt nu eerst aangevuld met zand uit het verderop gelegen ‘zanddepot’.

Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat hoe het strand naast de jachthaven voor de langere termijn goed onderhouden kan worden. De huidige vorm van onderhoud met behulp van zandsuppletie is lastig uitvoerbaar doordat het strand hier sterk slijt. Dit deel van het strand blijft daarom voorlopig afgesloten.

Volledig artikel op website Rijkswaterstaat