Database met functionele soortkenmerken online

Gepubliceerd op 4 december 2023Onderzoek en Monitoring

Waddenmozaïekonderzoeker Kasper Meijer heeft er lang aan gewerkt, samen met zijn collega’s, maar nu staat hij online: de trait database van bodemdieren die leven in het zachte sediment van het wad. In dit systematische overzicht zijn van 235 soorten 16 functionele kenmerken vermeld, zoals de diepte waarop ze leven, hun levensverwachting, hun voedingsmethode en de leeftijd waarop ze geslachtsrijp worden.

In twee gebieden met vergelijkbare abiotische karakteristieken kunnen verschillende soorten dezelfde ecologische functie vervullen. Dat zie je terug aan hun traits of functionele kenmerken, die in dat geval identiek zijn of sterk op elkaar lijken. De trait database maakt dit inzichtelijk.

Deze database maakt het mogelijk om betere analyses te maken van het functioneren van ecosystemen en de effecten op die ecosystemen van menselijk ingrijpen. Abiotische omgevingsfactoren (zoals lichtdoorlatendheid, watertemperatuur en stroomsnelheid) selecteren immers niet op diersoort, maar op functionele kenmerken. Met andere woorden: twee gebieden met overeenkomstige abiotische omstandigheden kunnen verschillende soortengemeenschappen huisvesten die echter functioneel vergelijkbaar zijn. Met behulp van de nieuwe database worden dergelijke overeenkomsten beter zichtbaar.

De lancering van de online database ging gepaard met de publicatie van een begeleidend artikel op www.nature.com/scientificdata. De database zelf is hier te vinden: marinetraits.web.rug.nl. De database is overigens niet af; andere onderzoekers kunnen nieuwe soorten en hun functionele kenmerken toevoegen. Work in progress dus.