Advies aan NVWA: maatregelen tegen exoten in Wadden

Gepubliceerd op 8 november 2023BeherenAangemaakt door Waddenzee.nl

Het aantal waargenomen exoten op de Nederlandse Waddeneilanden neemt toe. De NVWA is geadviseerd om maartregelen te treffen tegen exoten in de Wadden. Het gaat met name om plantensoorten.

Exoten zijn uitheemse soorten die door menselijk handelen in ons land terecht komen. Door de unieke biodiversiteit en kleinere populaties van inheemse soorten kunnen de gevolgen op eilanden groter zijn dan op het vasteland. Omdat een actueel inzicht in de aanwezige exoten op de Nederlandse Waddeneilanden ontbrak, heeft BuRO opdracht gegeven voor een update van een eerdere inventarisatie.

Meer informatie op website NVWA