Wethouder eist geld bij gaswinning Wad

Gepubliceerd op 1 februari 2004Overheid

WITMARSUM

Mocht het kabinet besluiten de gaswinning in het waddengebied uit te breiden dan moet Friesland aandringen op extra geld voor vaargeulen, bemande vuurtorens, betonning en rampenbestrijding op zee.

Wethouder Karel Helder van Wûnseradiel schrijft dat in een column. Helder, bestuurder van de vereniging van waddengemeenten, verwacht dat de door de regering ingestelde commissie- Meijer met een positief advies komt over de gaswinning. Het op diepte houden van de vaargeulen en de veiligheidsvoorzieningen "zijn zaken waar we ons nu al druk mee bezig houden. Maar als er echt geboord gaat worden in de Waddenzee, dan hebben we ook recht op een aantal belangrijke voorzieningen in dit gebied".