Innovatieplatform aquacultuur van start

Gepubliceerd op 29 januari 2004VisserijAangemaakt door Ministerie van LNV

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag in Yerseke het Innovatieplatform Aquacultuur geinstalleerd. Het platform zal helpen een klimaat te scheppen waarbinnen de Nederlandse aquacultuur zich duurzaam kan ontwikkelen. Voorzitter van het platform is drs. W.T. van Gelder, commissaris van de koningin in de provincie Zeeland.

Ministerie van LNV

Onder aquacultuur wordt de kweek van schelpdieren, vis, algen e.d. verstaan. Deze sector heeft mogelijkheden voor een verdere groei. De vraag naar vis, schaal- en schelpdieren neemt toe, maar de opbrengsten uit de visserij hebben een plafond bereikt of lopen terug. Dit geldt niet alleen voor de zee- en de binnenvisserij; ook de vangst van schelpdieren in de Waddenzee en de Oosterschelde is slechts beperkt mogelijk. Aquacultuur kan helpen tegemoet te komen aan de stijgende vraag van consumenten. "Maar we moeten voorkomen dat we daarbij dezelfde fouten gaan maken als in de intensieve veehouderij" aldus minister Veerman. "Juist omdat de aquacultuur nu nog volop in ontwikkeling is, kan er van het begin af aan rekening worden gehouden met voedselveiligheidseisen en met breed gedragen maatschappelijke waarden, zoals dierenwelzijn en milieu".

De minister wees ook op het belang van nader onderzoek naar het kweken van vissoorten die bedreigd worden met overbevissing, zoals tong en kabeljauw. "Als we deze vissoorten in de toekomst verantwoord en rendabel kunnen gaan kweken, leveren we een bijdrage aan samenleving en natuur". De viskweek kan volgens Veerman "een belangrijke impuls geven aan de economie en de werkgelegenheid in verschillende regio's".

Bij het benutten van de kansen heeft de sector een steuntje in de rug nodig.

Het innovatieplatform gaat dat bieden. Het heeft als taken:

. Identificeren van kansrijke thema.s, speerpunten en projecten

. Formuleren van een nationale kennis-/onderzoeksagenda

. Faciliteren van de totstandkoming van voorbeeldprojecten

. Signaleren van (beleids)belemmeringen voor innovaties en agenderen daarvan bij betrokken instanties

De leden van het Innovatieplatform Aquacultuur komen uit overheid, onderzoek en de sector1. Het secretariaat wordt gevoerd door het ministerie van LNV.

25 jaar Centrum voor Schelpdieronderzoek

De installatie van het Innovatieplatform Aquacultuur was onderdeel van een uitgebreid programma naar aanleiding van het 25-jarige bestaan van het Centrum voor Schelpdieronderzoek, ook wel bekend als"'RIVO Yerseke'. Deze onderzoekinstelling maakt deel uit van het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek van Wageningen UR.

Om de benodigde kennis over aquacultuur te mobiliseren en verder te ontwikkelen bereidt Wageningen UR de oprichting van een Innovatiecentrum Zeecultuur voor. Dit centrum zal samen met het innovatieplatform, andere kennisinstellingen en bedrijven nagaan welke kennisbehoeften er zijn en welke innovatieve projecten ontwikkeld kunnen worden. Het innovatiecentrum wordt in Zeeland gevestigd om de mogelijkheden die deze regio biedt als proeftuin voor zeecultuur ten volle te benutten. Het Centrum voor Schelpdieronderzoek is trekker van dit innovatiecentrum.

Leden van het platform zijn:

- drs. H. Vink, general manager skretting Noordwest Europa van Nutreco;

- J. van Rijsingen, voorzitter van de Nederlandse vereniging van viskwekers en directeur van Rijsingen beheer BV;

- drs. M.C.Th. Scholten, directeur van het Nederlands instituut voor visserijonderzoek;

- drs. M.R. van Stralen, directeur van MarinX onderzoek en advies mariene ecologie, visserij en schelpdierkweek

- ir. A. van den Brand, voormalig lid van de Tweede Kamer.

Adviseur is dr.ir. N.C.M. Alma-Zeestraten, directeur van het Nationaal instituut voor duurzame ontwikkkeling.