Droogvallen op het Wad nauwelijks verstorend

Gepubliceerd op 2 februari 2004Natuur en LandschapAangemaakt door Vereniging Wadvaarders

Van de 2300 schepen die droogvallend op het Wad zijn waargenomen, hebben er 28 een verstoring veroorzaakt. Meestal ging het om een loslopende hond. In bijna 99 % van de gevallen levert droogvallen dus geen probleem op. Dit bleek uit de waarnemingen, die leden van de vereniging Wadvaarders en een aantal charterschippers de afgelopen zomer hebben gedaan. De vereniging Wadvaarders verwacht dat deze resultaten niet veel zullen afwijken van het beeld dat de handhavers en andere waarnemers op het Wad van het droogvallen hebben. Dit vermoeden werd onderschreven door de heer Oosterveld, directeur van het ministerie van LNV-Noord.

Deze informatie werd gepresenteerd op de jaarvergadering van de vereniging Wadvaarders die op zaterdag 31 januari in Harlingen werd gehouden. Ruim 300 mensen (de vereniging telt 1100 leden) waaronder 60 kinderen zorgden voor een recordopkomst. De KNRM had een centrale plaats in het programma: ’s ochtends gaf de KNRM een waardevolle inleiding over veiligheid op het Wad, ’s middags verzorgde zij een kinderprogramma.

Er was ook aandacht voor de Waddennatuur, onder andere door een bijdrage van Anton van Riel “de vogelwachter van de Engelsmanplaat”. Hij sprak zich uit als een warm voorstander van de Erecode voor het droogvallen die de afgelopen zomer zo succesvol werd geïntroduceerd. Die vormde ook de aanleiding om de jaarlijkse Wadvaarders trofee te overhandigen aan LNV-Noord, “vanwege de omslag in denken over regelgeving op het Wad bij LNV". In zijn dankwoord zei de heer Oosterveld van LNV dat de Erecode “past in het veranderend denken van de overheid, waarbij de burgers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen”.