Adviesgroep Waddenzeebeleid brengt 15 maart advies uit

Gepubliceerd op 2 februari 2004OverheidAangemaakt door ANP

De Adviesgroep Waddenzeebeleid (AGW) zal op maandag 15 maart 2004 advies uitbrengen aan het kabinet. Dat is enkele weken later dan de bedoeling was. De AGW heeft meer tijd nodig om documenten te bestuderen en gesprekken te voeren met belanghebbenden en deskundigen op het gebied van natuur, visserij en gaswinning, en om op grond daarvan tot een afgewogen oordeel te komen. De ministers van VROM, EZ en LNV gaan akkoord met de datum van 15 maart.

In september stemde de ministerraad in met het voorstel van de ministers van VROM, EZ en LNV tot het instellen van een onafhankelijke adviesgroep met als taak te adviseren over beleidsbeslissingen op het gebied van natuur, visserij en gaswinning in de Waddenzee. Omdat de belangen en de tegenstellingen op deze terreinen groot zijn was behoefte aan een onafhankelijke verkenning van de mogelijkheden voor een verantwoord en integraal Waddenzeebeleid. In de Regeling instelling Adviesgroep Waddenzeebeleid wordt integraal beleid omschreven als:

.noodzakelijk...voor de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open

landschap....

Werkzaamheden

De AGW heeft, sinds zij eind oktober met haar werkzaamheden begon, onderzoeken van wetenschappers, onderzoeksinstituten, en

belangenorganisaties bestudeerd. Vervolgens heeft zij zich uitgebreid mondeling laten informeren door onafhankelijke wetenschappers en belanghebbenden van natuur- en milieuorganisaties, de schelpdiervisserij en de gasindustrie.

Zo verzamelt de AGW de nodige kennis van de Waddenzee als natuurgebied en ecosysteem, en van de invloeden daarop van economische en maatschappelijke activiteiten. De AGW heeft ook gesproken met bestuurders van de genoemde sectoren. Deze gesprekken dienen vooral om meer inzicht te krijgen in de ingenomen standpunten van belanghebbenden, en in de achterliggende doelen en strategie‰n. Daarnaast is met noordelijke lokale en regionale bestuurders gesproken en met een delegatie van de Raad voor de Wadden.

De komende weken heeft de AGW nodig voor analyse van de vergaarde kennis en de ge‹nventariseerde standpunten. Op grond daarvan zal de Adviesgroep adviseren op welke punten het kabinet beslissingen zou moeten nemen om de politieke en maatschappelijke impasse te doorbreken en over een langere periode te komen tot verantwoord en integraal beleid tot behoud van de Waddenzee.

Adviesgroep

De onafhankelijke Adviesgroep Waddenzeebeleid bestaat uit de heer W. Meijer (voorzitter), president van de Raad van Commissarissen van de NS, mevrouw mr. P.C. Lodders- Elfferich tot juni 2003 woordvoerder ruimtelijke ordening en milieubeheer in de Eerste Kamer en de heer drs L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter van MKB Nederland.