Spring naar hoofd-inhoud

Derde Nota Waddenzee

Het Nederlandse beleid ten aanzien van het waddengebied is vastgelegd in de Derde Nota Waddenzee. De Derde Nota Waddenzee werd in 2006 opnieuw vastgesteld door de Regering en de Eerste en Tweede Kamer. Vanaf februari 2007 is de Derde Nota Waddenzee rechtsgeldig geworden. Hierin is ook het nieuwe beleid ten aanzien van gaswinning en visserij in de Waddenzee vastgelegd.

Lees meer

Agenda voor het Waddengebied 2050

Met de Agenda voor het Waddengebied 2050 bieden het Rijk en de provincies, samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en het bedrijfsleven, een gezamenlijk richtinggevend en integraal perspectief op de ontwikkeling van het Waddengebied. Met de Agenda wordt de verbinding gelegd tussen de verschillende opgaven in het gebied. De Agenda omvat ook een doorkijk naar het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. In een schema is uitgelegd hoe de Agenda voor het Waddengebied zich verhoudt tot de Derde Nota.

Lees meer