Adviesgroep Waddenzeebeleid


Op 1 april 2004 presenteerde de door het kabinet ingestelde Adviesgroep Waddenzeebeleid, wellicht beter bekend als de Commissie Meijer, haar eindrapport "Ruimte voor de Wadden". De Adviesgroep heeft als taak meegekregen te adviseren over beleidsbeslissingen op het gebied van natuur, visserij, gaswinning en bestuur.Bij 'Inhoudsopgave' kunt u verschillende rapporten downloaden.

Rapport Commissie Meijer

Het rapport van de Commissie Meijer kunt u hier downloaden:

Een gedrukt exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij de Postbus 51 Infolijn via telefoonnummer 0800 - 80 51 (gratis) onder vermelding van de artikelcode 4025.

Aanvullend:

Bodemdalingsstudie

In opdracht van ministeries EZ, VROM en LNV is in 2004 door het RIKZ een Bodemdalingstudie Waddenzee 2004 uitgevoerd t.b.v van de voorbereiding van het kabinetsstandpunt over het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid.

In onderstaand overzicht staan zowel het gehele rapport, inclusief bijlagen, als de bijlagen apart vermeld.

Reacties op het rapport van de Commissie Meijer: