Zoutadaptatie

Wat is er aan de hand?

Door een combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de invloed van zoute kwel in de kustregio toe. Dat zien we ook terug in het noordelijk kustgebied waar het zoute water dichter naar de oppervlakte komt en de zoetwaterbel onder de percelen ‘wegdrukt’. Vooral in droge zomers neemt dit probleem toe.

Hoe wij ons als mensen aan deze omstandigheden aanpassen noemen we zoutadaptatie.

Zoet water wordt schaarser

Zout water in het oppervlaktewater wordt bestreden door zoet water vanuit het IJsselmeer aan te voeren en daarmee het zoute water op zee te lozen. De Rijn is de belangrijkste bron voor aanvoer van zoetwater in Nederland. 

Als gevolg van de opwarming van de aarde verandert de Rijn van een gletsjerrivier in een regenrivier, vergelijkbaar met de Maas. Hierdoor neemt de hoeveelheid beschikbaar zoet water in de zomer op termijn af, terwijl de zoute kwel in de toekomst verder zal toenemen. 

Door hogere temperaturen zal de verdamping ook toenemen, waardoor de zoetwaterbehoefte van de gewassen toeneemt”.

Centrale vraag

De vraag is hoe er in het noordelijk kustgebied kan worden geanticipeerd op de toenemende zoute kwel: wat komt op ons af en hoe kunnen we hier vanuit de verschillende belangen op de juiste manier op inspelen? Op deze site vindt u informatie over de achtergronden, ontwikkelingen en mogelijkheden om met de toename aan zoute kwel om te gaan.