Toxiciteit Identificatie en Evaluatie (TIE)

Een manier om onbekende stoffen en hun toxiciteit op te sporen is bij Rijkswaterstaat bekend onder de noemer "Toxiciteit Identificatie en Evaluatie", afgekort tot TIE. TIE is een onderdeel van een methode, waarmee door combinatie van chemische analyses, veldwaarnemingen en ecotoxicologische laboratoriumtoetsen (bioassays), de kwaliteit van een waterbodem, oppervlaktewater of effluent, kan worden beoordeeld. Deze methode is bekend onder de naam TRIADE. 

Toxiciteit Identificatie en Evaluatie (TIE) is in feite een methode waarmee 'oorzaak' en 'gevolg' gekoppeld wordt. De oorzaak is de aanwezigheid van stoffen, terwijl het gevolg ongewenste toxische effecten, bepaald met bioassays, zijn in een milieumonster. De methode zoekt naar de stoffen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de gemeten toxiciteit. Met deze informatie kan vervolgens de zoektocht naar de verantwoordelijke bron(nen) ingezet worden.