Nationale stoffenlijsten

Ook vanuit het nationale beleid worden stoffenlijsten opgesteld waarvoor bepaalde regels of prioriteiten gelden. Deze lijsten komen voort uit het bij "Nationaal beleid " genoemde beleid, zoals de NW4.
Sinds december 2004 bestaat de "Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren". Deze regeling is een juridische formalisering en update van onderstaande NW4-lijst. De lijst komt te vervallen bij na implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
In de Nederlandse  staan normen voor concentratie waar deze stoffen onder moeten blijven (MTR) en een norm voor de waarde naar gestreeft wordt (Streefwaarde, SW).