Internationale stoffenlijsten

Vanuit het internationale beleid worden stoffenlijsten opgesteld waarvoor bepaalde regels of prioriteiten gelden. Deze lijsten komen voort uit het bij "Internationaal" genoemde beleid, zoals OSPAR of de Europese Kaderichtlijn Water.
In de  EU-stoffenlijst ( Lijst van prioritaire stoffen Uit: Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen) staan 32 stoffen waarvan de europese lidstaten de komende 20 jaar de lozing moeten stoppen.
Vanuit het Ospar-verdrag zijn de OSPAR-lijsten, met de zwarte lijst (stoffen die niet meer in het water mogen worden geloost) en de grijze lijst (voor lozing is een vergunning nodig) opgesteld.
In de Kaderrichtlijn Water is een lijst met 33 prioritaire stoffen vastgesteld waarvoor kwaliteitsdoelen zijn gesteld die in 2015 moeten zijn behaald. Met de implementatie van de Kaderrichtlijn water heeft het RIZA in samenwerking met het RIKZ een Nederlandse probleemverkenning van deze 33 prioritaire stoffen gemaakt. In deze studie (Prioritaire stoffen Probleemverkenning (pdf, 0,9 MB) wordt ingegaan op de onderlinge verhouding tussen de verschillende stoffenlijsten.