Voedselveiligheid schelpdieren

Het RIKILT (Instituut voor Voedselveiligheid) controleert samen met Wageningen IMARES (Institute for Marine Resources and ecosystem Studies) wekelijks tot maandelijks commercieel beviste schelpdieren op het voorkomen van voor de mens schadelijke organismen en gifstoffen.

Biotoxinen
De schelpdieren worden onderzocht op de aanwezigheid van biotoxinen. Dit zijn gifstoffen, geproduceerd door algen, die de consument ziek kunnen maken. Er wordt gecontroleerd op ASP (Amnesisch Schelpdiertoxine) DSP (Diarrhetisch Schelpdiertoxine) en PSP (Paralytisch Schelpdiertoxine) met zeer geavanceerde meetmethoden.

Er wordt ook gecontroleerd op de aanwezigheid van algen die de biotoxinen produceren in de Westelijke Waddenzee. Als de algen worden aangetroffen kunnen de schelpdierproducenten voorzorgsmaatregelen nemen.  

Darmbacteriën
Consumptieschelpdieren worden ook microbiologisch onderzocht tijdens tweewekelijks uitgevoerde monsternames in de Waddenzee. Als de norm voor darmbacteriën wordt overschreden kan de schelpdierproducent het product alleen gekookt op de markt mag brengen tijdens de periode waarin normoverschrijdingen worden waargenomen.
Bacteriën en virussen komen in de Waddenzee terecht via onder meer vogelontlasting, riooloverstorten en scheepvaartlozingen. Het ontbreken van darmbacteriën in schelpdieren is geen garantie dat de schelpdieren ook microbiologisch veilig zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld wel besmet zijn met virussen. Inmiddels wordt er hierom al op beperkte schaal onderzoek naar de risico's en het voorkomen van virussen gedaan.

Gegevens over normoverschrijdingen per jaar vindt u in Feiten en Figuren