Publicaties Visserij Algemeen

Hieronder vindt u publicaties over visserij algemeen. Eerdere rapporten en stukken zijn terug te vinden in het Archief Visserij Algemeen.

Rapport Commissie toekomst binnenvisserij: Binnenvissers in nieuw perspectief

Datum: 14 december 2012

Bron; Ministerie van Economische Zaken

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.

Op 3 december jl. heeft de voorzitter van deze commissie, de heer Johan Remkes, deze toekomstvisie aan de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken overhandigd.

Het rapport Toekomst Binnenvisserij: Binnenvissers in nieuw perspectief (pdf, 2,6 Mb)

Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee (RCW, mei 2010)

In 2009 en 2010 is in opdracht van het Regionaal College Waddengebied (RCW) een klankbordgroep samengesteld voor het opstellen van een "brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee". Vanuit verschillende partijen werd om een dergelijke visie gevraagd. De visie is op 27 mei 2010 overhandigd in Den Haag aan minister Verburg van LNV.

Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee (pdf, 3,74 Mb)

Bron: RCW; mei 2010

Advies 'Natuurlijk vissen op de Waddenzee' (Raad v/d Wadden, 2007)

Er is meer inzet nodig dan het huidige visserijbeleid om in 2020 te kunnen spreken van duurzame Waddenzeevisserij. Tot die conclusie komt de Raad voor de Wadden in zijn advies 'Natuurlijk vissen op de Waddenzee' aan de Minister van LNV. De Raad voor de Wadden adviseert de Minister om samen met vissers en natuurbeschermers een concreet toekomstperspectief vast te stellen, dat als leidraad dient voor de noodzakelijke innovaties in de visserij.

Advies 'Natuurlijk vissen op de Waddenzee' (pdf, 2,34 Mb)

Samenvatting van het advies (pdf, 40,3 Kb)

Bron: Raad voor de Wadden, 7 december 2007