Spring naar hoofd-inhoud

Mosselvisserij

De Waddenzee is belangrijk voor de Nederlandse mosselvisserij. Van de mosselen die op de Nederlandse afslagen werden verhandeld, kwam bijvoorbeeld in 2003 50% uit de Waddenzee. Daarnaast wordt in het waddengebied voor de mosselkweek op verschillende manieren mosselzaad verkregen. Er wordt mosselzaad opgevist, ingevangen en gekweekt.

Duurzame mosselzaadvisserij

De bevissing van mosselzaadbanken op de bodem van de zee heeft negatieve gevolgen voor andere dier- en plantsoorten. Ook wordt mosselzaad steeds schaarser. Afgesproken is dat de mosselsector zal overgaan op andere visserijmethoden, vooral mosselzaadinvanginstallaties (MZI's). De overgang moet in 2020 zijn afgerond.

Kamerbrief 8 december 2020
Het Mosselconvenant met bijlagen

Bij mosselzaadinvanginstallaties wordt het zaad niet meer opgevist van de bodem, maar ingevangen op net- of touwconstructies. Het zaad wordt vervolgens overgebracht naar mosselkweekpercelen. De afgelopen jaren zijn experimenten met deze installaties uitgevoerd. Deze blijken zowel economisch als ecologisch een goed perspectief te bieden.

Meer over het beleid t.b.v. de verduurzaming van de mosselzaadvisserij

Meer informatie

Op de pagina Publicaties Mosselvisserij vindt u rapporten en andere publicaties over mosselvisserij.