Spring naar hoofd-inhoud

Garnalenvisserij

Garnalen worden langs de Noordzeekust en in de Waddenzee gevangen. De internationale waddenvloot telt ongeveer 500 schepen die zijn uitgerust voor de garnalenvisserij. De garnalenvisserij op de Waddenzee wordt vrijwel het hele jaar uitgeoefend. Met behulp van een boomkor met klossenpees wordt gevist in de geulen.

Over de ecologische effecten van de garnalenvisserij is veel gediscussieerd. Uit deze discussies blijkt dat onduidelijkheden over 'discards' - dat deel van de vangst dat niet wordt verkocht en daarom overboord wordt gezet - en over het effect van bodemberoering, de belangrijkste struikelblokken zijn voor de garnalenvisserij. In de garnalenvisserij worden behalve garnalen ook andere organismen gevangen. Daaronder vallen jonge garnalen, vissen en bodemdieren. Met de term bijvangst wordt gedoeld op alles wat aan boord komt en geen marktwaardige garnaal is. Alles wat weer overboord gaat, wordt 'discards' genoemd.

Discussies rond de garnalenvisserij richten zich onder andere op discards van jonge schol. Naast een betere monitoring van discards in de garnalenvisserij, wordt door vissers en onderzoekers samen ook gezocht naar manieren om de hoeveelheid discards van schol te verminderen. Dit gebeurt onder andere in het project Kenniskringen (gefinancierd door het ministerie van LNV) en in projecten gefinancierd door het Visserij Innovatie Platform en het Waddenfonds.

Rapport 'Toekomst van de pulsvisserij in de waddenzee'

Sinds enkele jaren wordt er op de Waddenzee geëxperimenteerd met een garnalenvistuig dat met elektrische pulsen de garnalen opschrikt van de zeebodem.

In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op allerlei vragen die spelen rondom de pulsvisserij. Alle resultaten hiervan zijn nu verzameld in het rapport ‘Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee’ (pdf, 2,5 Mb, 31 januari 2014). De belangrijkste conclusie is, dat de pulstechniek voor de garnalenvisserij nog in de ontwikkelfase zit.

Meer informatie over duurzame visserij (brede visie duurzame visserij)

MSC-keurmerk voor garnalenvisserij

De garnalenvisserij is gestart met een verduurzamingtraject. Een onderdeel hiervan is het traject van MSC certificering van deze visserij. De garnalensector heeft een beheerplan (Managmentplan MSC voor de garnalenvisserij) aangenomen waarin diverse afspraken staan, om te kunnen komen tot certificering van de garnalenvisserij. Om tot certificering te kunnen komen, is een aantal veranderingen noodzakelijk, waaronder het vergroten van wetenschappelijke kennis en het verminderen van impact op de natuur. Ook is een betere organisatie van de markt gewenst.

In het project 'Noordzeegarnalen van duurzame visserij' willen de projectpartners komen tot de invoering van het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij. Vertegenwoordigers van de visserij, de Nederlandse handel, onderzoekers, de overheid en milieuorganisaties zijn bij het project betrokken. Certificering voor MSC garandeert een onpartijdig keurmerk, waardoor de consument kan kiezen voor verantwoord gevangen garnalen.

Links:
Managementplan MSC garnalenvisserij (maart 2010; pdf, 0,4 MB)
naar de website van het MSC-keurmerk

Meer informatie

Onder 'Beleid' kunt u het actuele beleid en kamerstukken m.b.t. de garnalenvisserij lezen.