Brede visie duurzame visserij Waddenzee

Het Waddengebied is een uniek natuurgebied, de visserij is een belangrijke economische activiteit in dat gebied, wat vraagt om een visie voor de toekomst. Het maken van een breed gedragen visie op duurzame visserij in de Waddenzee is een onderdeel in het uitvoeringsprogramma van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied van het Regionaal College Waddengebied (RCW).

De “Brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee” is opgesteld door IMARES, in opdracht van het RCW. Het RCW vertegenwoordigt de drie Waddenprovincies, de Waddengemeenten, de waterschappen langs de Waddenzee en het Rijk. Mede op verzoek van minster Verburg van LNV zijn wij - in de vorm van een klankbordgroep - aan de slag gegaan met het opstellen van deze visie. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers uit de visserijsector, natuurorganisaties en betrokken overheden.

Brede visie duuzame visserij Waddengebied (pdf, 4 Mb)