Beleidsregel openstelling Oesterrapen 2019-2025

Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN van FRYSLÂN van d.d. 16 oktober 2018, nr. 01580505, betreffende vaststelling van een Beleidsregel voor de vergunningverlening ingevolge de Wet Natuurbescherming voor het commerciële handmatig rapen van Japanse Oesters in de Waddenzee en het vaststellen van de Regeling openstelling Oesterrapen in de Waddenzee 2019-2025.

Het volledige besluit, inclusief de eindversie van het document: "Meerjarenafspraken handmatig oesterrapen in de Waddenzee" vindt u op deze pagina op officiëlebekendmakingen.nl.