Inventarisatie wilde mosselbestand in het najaar van 2005

In opdracht van de PO-mosselen is in de periode 22 augustus tot 8 september 2005 het wilde mosselbestand in de Waddenzee  eïnventariseerd.

De rapportage is opgesteld ten behoeve van de vergunningverlening voor de mosselzaadvisserij in het sublitoraal en het daarvoor door de sector op  te stellen visplan. Uitgangspunt is dat in het najaar alleen op instabiele zaadbanken wordt gevist (Beleidsbesluit, LNV 2004).

De rapportage dient verder ter informatie van de kwekers die aan de zaadvisserij deelnemen. Bestand- en areaalschattingen voor het litoraal zijn in deze rapportage niet gemaakt.

Vanwege de grote omvang is de rapportage opgedeeld. Via onderstaande links kunt u de tekst en de bijbehorende bijlagen lezen:

  • Bijlage 1:  Ligging van gebieden waar in het sublitoraal mosselen zijn aangetroffen. Slepen met een vangst van een kwart kor of meer zijn dik weergegeven. De bemonsterde posities in de Zoutkamperlaag zijn alleen in bijlage 2 opgenomen (Let op: pdf, 11,9 Mb).
  • Bijlage 2: Lijsten met posities in WGS84, vangstgroottes en samenstelling van de vangsten, waaronder het aantal zeesterren in de vangst, behorend bij de slepen met een mosselkor zoals aangegeven op de kaarten in bijlage 1. Deze posities zijn voor verdere verwerking aan de verschillende leveranciers van plotters met elektronische zeekaarten aangeleverd (pdf, 307 Kb).