Evaluatie Schelpdiervisserijbeleid (EVA II)

EVA II staat voor de tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden 1999 - 2003 onder regie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De evaluatie met het daarbijbehorende wetenschappelijke onderzoek moest leiden tot voldoende kennis om beslissingen te kunnen nemen over het visserijbeleid in de toekomst. Daarbij ging het om nieuw beleid voor de schelpdiervisserij in de Nederlandse kustwateren, toegespitst op de Zeeuwse Delta en de Waddenzee.

De evaluatie had tevens tot doel de relatie tussen schelpdiervisserij en de natuurwaarden van het ecosysteem in kaart te brengen.

U kunt verschillende versies van het EVAII-rapport downloaden:

In reactie op het EVAII rapport heeft de Raad voor de Wadden advies uitgebracht aan minister Veerman. Lees het:

De Adviesgroep EVAII heeft op 8 juni 2004 het advies aangeboden aan minister Veerman. Lees het: