De Waddenzee als PSSA

Aanwijzing van de Waddenzee als PSSA

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de International Maritime Organization (IMO), de VN organisatie voor regulering van scheepvaart op wereldniveau, heeft in 2002 in Londen besloten om grote delen van de Nederlandse, Duitse en Deense Waddenzee aan te wijzen als Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

In 2001 kwamen de drie landen overeen om deze aanwijzing aan te vragen en de aanvraag is in oktober 2002 gehonoreerd. Een PSSA is een gebied dat speciale bescherming nodig heeft van het de IMO vanwege het belang van het gebied voor erkende ecologische, sociaal-economische of wetenschappelijke redenen en dat mogelijk kwetsbaar is voor schade veroorzaakt door internationale maritieme activiteiten zoals scheepvaart.

Navolgend vindt u een overzicht van rapporten en artikelen die over het aanwijzen van de Wadden als PSSA gaan. Omdat het veel internationale informatie omvat, zijn de meeste stukken in het engels.

Kaart PSSA-gebied