Rampenbestrijding

De Waddenzee is een uniek en (inter-)nationaal belangrijk natuurgebied dat een duurzame bescherming vereist. Dit wordt internationaal erkend en er zijn vele regelingen en afspraken gemaakt om deze bescherming te waarborgen. Bovendien is de Waddenzee een groot open watergebied met eb en vloed met scheepvaartverkeer, gaswinning, recreatie en visserij, waardoor de hulpverlening specifieke eisen aan mensen en middelen stelt. Dit vereist een goede samenwerking, en de voorbereiding op zware ongevallen en rampen verdient extra aandacht.

Oefeningen

In de Waddenzee worden regelmatig oefeningen gehouden waarbij de verschillende instanties zoals Rijkswaterstaat, brandweer, KLPD, havendiensten, KNRM en LNV samenwerken. Het belangrijkste doel van de oefeningen is het trainen van de samenwerking en vaardigheden, maar tijdens oefeningen worden er bijvoorbeeld ook ruimtechnieken uitgeprobeerd. Jaarlijks wordt door Rijkswaterstaat, waterdistrict Waddenzee een oefenschema calamiteitenbestrijding opgesteld.

Oefening explosie in haven Lauwersoog
Een goed voorbeeld van een dergelijke oefening is die van 2 juni 2008, waabij geoefend werd met een explosie in de haven van Lauwersoog. Het verslag van deze oefening kunt u hier lezen.

Voor een overzicht van gehouden oefeningen, zie Feiten en Figuren