Oliemorsingen

Het waterdistrict Waddenzee van Rijkswaterstaat Noord-Nederland is als waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor het opsporen en opruimen van olieverontreinigingen op en rond de  Waddenzee, Dollard en samen met het WSA (de Duitse Rijkswaterstaat) op de Eems.
Als de veroorzaker bekend is, wordt deze in staat gesteld de verontreiniging zelf op te ruimen. Is de veroorzaker niet in staat de verontreiniging op te ruimen, dan doet RWS dat op zijn kosten.
Is er geen veroorzaker bekend dan zal RWS indien mogelijk de verontreiniging voor eigen kosten opruimen. Voor het bestrijden van oppervlaktewaterverontreiniging is in de havens rond de Waddenzee en Eems en op alle Waddeneilanden oliebestrijdingsmateriaal aanwezig.