Kustbeheer

Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door het strand, de duinen en een uitgebreid stelsel van waterkeringen. Rijkswaterstaat moet de bestaande bescherming tegen hoogwater goed onderhouden, zodat die veilig blijft. Daarnaast moet bijvoorbeeld de Afsluitdijk aangepast worden aan de zwaardere eisen die bijvoorbeeld de klimaatverandering aan de bescherming tegen hoogwater stelt. 

Dynamisch handhaven van de kustlijn

De Noordzeekust van de waddeneilanden is erg dynamisch. Door de golven en de getijden verdwijnt er op sommige plekken zand, terwijl er op andere plekken net zand bijkomt. Ook is het belangrijk dat de zeebodem meestijgt met de stijgende zeespiegel. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat de kustlijn. Dit onderhoud heet kustlijnzorg. Waar mogelijk wil Rijkswaterstaat de kustlijn dynamisch handhaven. Dus niet het vastleggen van de kust, maar binnen bepaalde grenzen dynamiek toestaan. Aan de uiteinden van de meeste waddeneilanden mag de natuur zich volledig vrij ontwikkelen.