Samenwerking Inspectie Waddenzee (SIW)

In de periode van het verschijnen van de eerste pkb Waddenzee (1980), het van toepassing worden van de Natuurbeschermingswet op (delen van) de Waddenzee en het instellen van het Staatsnatuurmonument Waddenzee in 1981 nam de wet- en regelgeving op de Waddenzee sterk toe en is de behoefte aan samenwerking tussen inspectie- en toezichtpartijen ontstaan.

Begonnen als een experiment van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken 25 jaar later bijna alle (semi-)overheidsdiensten met een toezicht en handhavingstaak op de Waddenzee op ad hoc basis op operationeel niveau met elkaar samen in de SIW (Samenwerking Inspectie Waddenzee).

Doel van de SIW is het bevorderen van de afstemming, coƶrdinatie en samenwerking tussen de betrokken diensten, het uitwisselen van informatie over elkaars activiteiten, elkaar informeren over onregelmatigheden in het Waddengebied (oog- en oorfunctie) en een zo efficiƫnt mogelijke inzet van personeel en materieel. Basis is daarbij de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de betrokken diensten.

De SIW partijen maken bij hun werk gebruik van een in de loop van de jaren ontwikkelde zeekaart. Gestart met een papieren versie is het inmiddels een digitale kaart met heel veel informatie die in kaartlagen over een basiskaart van de Waddenzee kan worden gelegd.

Ook worden partijen door het secretariaat van de SIW (gevestigd bij Rijkswaterstaat, district Waddenzee te Buitenpost) via mailing op de hoogte gehouden van bijzondere zaken en/of gebeurtenissen op de Waddenzee. Tenslotte wordt er jaarlijks een informatiedag georganiseerd voor alle medewerkers van de samenwerkende inspecties.

Lees het rapport Samenwerking Inspectie Waddenzee (pdf, 1,2 Mb)