Kustwacht

De vernieuwde Kustwacht Nederland is formeel op 1 januari 2007 van start gegaan.

De Kustwacht Nederland Nieuwe Stijl levert samenvattend een bijdrage aan:

  • een verantwoord gebruik van de Noordzee;
  • de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
  • het toezien op de naleving van (inter)nationale wetgeving en verplichtingen.

De Kustwacht Nederland doet dat door:

  • een brede en gevarieerde opzet waarbij de ministeriële verantwoordelijkheden blijven gehandhaafd;
  • een effectief Kustwachtcentrum te vormen, als spin en coördinator in het informatieweb, met "ogen en oren" boven en op zee, gevoed door en voedend voor de departementale informatievoorziening;
  • efficiënte overheidsaanwezigheid door een combinatie van planmatige surveillances en door informatie aangestuurde controles aan boord van vaartuigen;
  • zorg te dragen voor de maritieme hulpverlening aan de scheepvaart en opsporing en redding van drenkelingen en schipbreukelingen;
  • adequaat op te treden bij rampen en incidenten op zee.

Voor de maritieme hulpverlening- en reddingstaak (MRCC) vallen ook de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse- en Zuid Hollandse Stromen onder de verantwoordelijkheid van de Kustwacht.

Bemande posten in het waddengebied zijn Zeeverkeerspost Schiermonnikoog, Verkeerscentrale Brandaris (Terschelling) en Verkeerscentrale Den Helder.

Meer informatie
Meer informatie over de activiteiten van de kustwacht vindt u o.a. in de jaarverslagen van de kustwacht die u kunt downloaden via de website www.kustwacht.nl.