Jaarverslag Waddenunit 2011

2011 was een jaar met grote veranderingen in de organisatie rondom de handhaving op de waddenzee. Ministerie LNV werd Ministerie EL&I. Directie Regionale Zaken (DRZ) werd opgeheven en Directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE) werd opgericht. De Waddenunit is nu ondergebracht bij Directie RRE.

Jan van Dijk en Bram Fey, beide van de Phoca, hebben de dienst verlaten. Door een personeelsstop mochten er dit jaar geen externe vacatures worden opengesteld. Af en toe werden er losse opstappers (uitzendkrachten) ingeschakeld om mee te helpen aan boord. Deze situatie maakte dat niet alle taken uitgevoerd konden worden.

Tijdschrijven, mailverkeer, weekplanningen, vaarplannen, dag-, week-, en oliejournaal, processen-verbaal, rapportages en advisering spelen een steeds grotere rol in het werk en kosten behoorlijk veel tijd. Een extra probleem dat soms een rol speelt is de slechte bereikbaarheid als gevolg van het overspringen op Duitse netwerken. Ook de af en toe slechte ontvangst van het netwerk geeft problemen.

Het weer was in 2011 heel erg veranderlijk. Het voorjaar was erg warm. Daarna kwam er een zomer die meer op de herfst leek met extreem veel regen en wind. Dit had gevolgen voor de recreatiedruk op het wad. Het was een rustig jaar op dit gebied.

Het volledige jaarverslag van de Waddenunit 2011 (pdf, 7 Mb)