Kamerstukken

In onderstaand overzicht kunt u de stukken lezen die in de Tweede Kamer zijn behandeld en een relatie hebben met veiligheid in het waddengebied:

Kamerbrief over patiëntenvervoer Waddeneilanden: Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over het patiëntenvervoer Waddeneilanden (pdf,  25 augustus 2015)

Antwoord op kamervragen over de afslag op Terschelling, 25 februari 2011 (pdf 76 Kb)
Waarin staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) schrijft dat hij het dynamisch kustbeheer zal betrekken bij het onderzoek naar de ligging van de primaire waterkeringen op Vlieland en Terschelling. In afwachting van de resultaten zal Rijkswaterstaat zich samen met gemeente en Staatsbosbeheer inspannen om overlast van stuifzand te beperken en zal Rijkswaterstaat een periodiek spreekuur inrichten waar bewoners met hun vragen terecht kunnen.

Kamerbrief over de zeeverkeerscentrale Waddenzee en de vuurtorens, 21 oktober 2008

Antwoord kamervragen over borging van veiligheid op het water rondom de Waddeneilanden (2 september 2008; pdf, 41 kB)
Antwoord op vragen van de kamerleden Jacobi en Kuiken over veiligheidsrisico's voor de waddeneilanden bij vervoer over het water van o.m. gevaarlijke stoffen.

Antwoord kamervragen over aanbesteding zeeverkeerscentrale (10 april 2008; pdf, 26 kB)
Vragen van het kamerlid de Rouwe (CDA) over de mislukte aanbesteding voor een zeeverkeerscentrale voor de Waddenzee. Rijkswaterstaat zegt geen aanbiedingen te hebben gekregen die aan alle eisen voldoen.

Kamerbrief staatssecretaris Huizenga, ministerie V en W (20 sepember 2007; pdf, 57 kb) bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin zij o.a. een overzicht geeft over geplande en voorziene investeringen om Nederland te beveiligen tegen overstromingen.

Antwoord kamervragen over bemensing van de vuurtoren op Terschelling (27 april 2005; pdf, 0,8 Mb)
Vragen van de kamerleden Van Hijum en Snijder-Hazelhoff aan de minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs, over de bemensing van de vuurtoren op Terschelling, en de antwoorden van de minister;

Antwoord kamervragen over verdwijnen SAR-helikopters (pdf, 16 kb)
In december 2005 stelde het kamerlid Kortenhorst (CDA) enkele vragen aan de minister van Defensie over het verdwijenen van de SAR-helikopters uit Leeuwarden. De vragen hadden met name betrekking op eventuele gevolgen voor het spoedeisend patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. De vragen en de antwoorden van minister Kamp van Defensie zijn hier te lezen.