Analyse van risico's en bestrijdingsorganisaties

In deze rapportage zijn de regelingen en voorzieningen voor hulpverlening en rampenbestrijding op de Waddenzee beschouwd. Deze voorzieningen en regelingen zijn beschouwd in het licht van de aanwezige risico's.

Daarbij is gekeken naar mogelijke bronnen van acuut gevaar voor mens en milieu, die samenhangen met menselijke activiteiten in en om de Waddenzee.

De geleidelijke invloeden van menselijke activiteiten (zoals bodemdaling door aardgaswinning, etc) zijn niet beschouwd, evenmin als 'natuurlijke' invloeden, zoals dierziekten, morfologische veranderingen door storm, etc.

Deze rapportage richt zich met name op een analyse van de organisatie voor de hulpverlening bij en bestrijding van calamiteiten op de Waddenzee in het licht van de aanwezige risico's.

Lees het rapport (pdf, 325 Kb)